Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Geodataleveranser

Geodata som skapas i samband med inmätningar vid olika byggprojekt och vid utstakningar/lägeskontroller i samband med bygglov ska levereras in till Tierps kommuns Mät- och GIS-enhet.

Att materialet levereras in är en förutsättning för att kunna ajourhålla kommunens egna kartprodukter och en mängd andra, exempelvis Trafikverkets nationella vägdatabas.

Riktlinjer för olika typer av geodataleveranser

Materialet som levereras in ska följa ett antal riktlinjer. Riktlinjerna säkerställer att kommunens geodata kan hålla en god kvalitet och ge tillförlitliga och användbara kartprodukter.