Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Förvaltningsbesvär

Du som privatperson har möjlighet att överklaga ett beslut som angår och har gått emot dig personligen. Det kan till exempel vara beslut om byggnadslov och socialt bistånd.

När du överklagar ett förvaltningsbesvär så riktar du din överklagan till förvaltningsrätten, men lämnar den till den ansvarige på kommunen. Vem som är ansvarig på kommunen står på det beslut du tidigare fått.

Kommunen ska tillsammans med ditt beslut upplysa dig om hur du gör för att överklaga. Överklagan ska vara skriftlig och inkomma inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisar kommunen överklagandet.

Så här skriver du en överklagan

Ärendets gång

Överklagan lämnas till de ansvariga på kommunen, det kan vara en nämnd, ett utskott eller en tjänsteman, som gör en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte.

Det är vanligen länsstyrelsen eller förvaltningsrätten som prövar om lagen har följts på ett riktigt sätt när beslutet fattades. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig och omfattar både lagligheten och lämpligheten i beslutet.

Länsstyrelsen eller förvaltningsrätten kan antingen komma fram till att allt har gått rätt till och att beslutet fortsätter gälla. Då kvarstår beslutet. Eller så bedömer de att beslutet är fel och att det inte ska gälla.

Förvaltningsrätten kan fatta ett nytt beslut och bestämmer då vad som ska gälla istället.