Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Valinnanvapaus kotipalveluksessa LOV (Valinnanvapauslaki)

Valinnanvapausjärjestelmän mukaan niillä Tierpin kunnan asukkailla, joille on sosiaalipalvelulain perusteella myönnetty kotipalvelua, on oikeus valita palvelujen ja/tai ennaltaehkäisevien sosiaalisten toimintojen tarjoaja.

Valinnanvapausjärjestelmän tarkoituksena on mm. lisätä asiakkaan valinnanvapautta ja parantaa kotipalvelun laatua.

Valitse kotipalvelun tarjoajaa

Nykyiset ja tulevat kotipalveluasiakkaat voivat valita useiden eri palveluntuottajien välillä. Valittavana on joko kunnan oman kotipalvelu tai joku kunnan hyväksymistä yrityksistä. Kotipalveluhakemukset otetaan vastaan ja käsitellään aina kunnassa.

Mikä on valinnanvapauslain tarkoitus?

Valinnanvapauslain tarkoitus on antaa asiakkaille mahdollisuus valita palveluntarjoaja joko kunnasta ja/tai niistä yrityksistä, jotka kunta on hyväksynyt.

Valinnanvapausjärjestelmän tarkoitus on lisätä asiakkaiden osallistumista ja päätäntävaltaa oman hoitonsa ja hoivansa osalta. Lain tarkoituksena on myös avata markkinat useammille palveluntarjoajille, ja luoda sitä kautta mahdollisuuksia kilpailuun markkinoiden eri toimijoiden välillä.

Kilpailun uskotaan parantavan vanhustenhuollon palvelujen laatua, koska toimijat joutuvat jatkuvasti kehittämään ja parantamaan palvelujaan ylläpitääkseen tulevien asiakkaiden jatkuvan virtauksen. koska palveluntarjoajien on kehitettävä ja parannettava palveluitaan jatkuvasti, jotta heillä riittää asiakkaita myös tulevaisuudessa.

Kuinka kotipalvelun tarjoajan valinta tapahtuu?

Kunnan tukihakemusten käsittelijä selvittää tuentarpeesi ja tekee päätöksen siitä, millaista apua sinulla on oikeus saada. Apu on samanlaista palveluntarjoajasta riippumatta. Myös palveluista laskutettava maksu on sama riippumatta siitä, valitsetko kunnan oman palvelun vai yksityisen yrityksen, ja maksun suuruus riippuu edelleenkin asiakkaan tuloista. Lue lisää Avautuu uuteen ikkunaan..

Ketkä voivat ryhtyä palveluntarjoajiksi?

Valinnanvapausjärjestelmän mukaan yksityiset palveluntarjoajat, kuten yritykset, osuuskunnat ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, saavat mahdollisuuden hakea kunnalta hyväksyntää kotipalvelujen tarjoamisesta. Kaikilla kunnan asettamien vaatimusten täyttävillä hakijoilla on oikeus tulla hyväksytyiksi. Sekä vaatimusten että palveluista maksettavan korvauksen tulee olla samat sekä kunnallisille että yksityisille palveluntarjoajille. Korvaus on kunnan määräämä ja maksama kiinteä summa.

Pitääkö palveluntarjoaja valita?

Palveluntarjoajaa ei ole pakko valita. Mikäli palveluntarjoajaa ei ole valittu, kunta noudattaa järjestyslistaa, jossa kaikki palveluntarjoajat ovat mukana. Palveluntarjoajaksi voi tässä tapauksessa tulla joko kunnan oma toimija tai yksityinen yritys.

Mitä tapahtuu, jos asiakas ei ole tyytyväinen palveluun?

Jos asiakas ei ole tyytyväinen palveluun, palveluntarjoajaa on mahdollisuus vaihtaa. Syitä vaihdolle ei tarvitse esittää. Oikeus vaihtaa palveluntarjoajaa kannustaa sekä kunnallisia että yksityisiä palveluntarjoajia laadukkaisiin palveluihin. (Toistaiseksi aninoastaan ruotsiksi)

Mitkä palvelut kuuluvat valinnanvapausjärjestelmään?

Palveluntarjoajan voi valita seuraaville kotona tapahtuville palveluille

  • Päivittäistavaroiden osto
  • Teknisten apuvälineiden puhdistus
  • Siivous
  • Pyykinpesu ja vaatteiden perushuolto
  • Muut ostokset
  • Postin lukeminen vaikeasti näkörajoitteisille

Palveluntarjoajan voi valita seuraaville kotona tapahtuville ennaltaehkäiseville ja sosiaalisille palveluille

  • Kotipalvelun toiminta-alueella tapahtuva saattajapalvelu
  • Sosiaalinen kanssakäyminen

Palvelujen laatuvaatimukset

Palveluntarjoaja hyväksytään ainoastaan sen jälkeen, kun kunnan asettamat ehdot on täytetty. Kunta seuraa palveluntarjoajille asetettuja laatuvaatimuksia.

Lisäpalvelut

Jotkut yksityiset palveluntarjoajat tarjoavat tuen piiriin kuuluvien palvelujen lisäksi myös lisäpalveluja. Esimerkkejä tarjottavista lisäpalveluista ovat vaikkapa ruohonleikkuu ja suursiivous. Asiakas maksaa lisäpalveluista suoraan palveluntarjoajalle. Lisätietoja lisäpalveluista saat omalta palveluntarjoajaltasi.