Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 537 - Karlholm strand

Dp 537 Karlholm strand - att omvandla ett industriområde till ett bostads-, verksamhets- och turistområde med direkt havskontakt.

Planens syfte: att göra det möjligt att omvandla det tidigare industriområdet till ett tillgängligt och attraktivt område med verksamheter, bostäder, rekreation, service, kultur och en ny fritidshamn och att ge Karlholm ett nytt ansikte mot havet och skärgården.

Planens huvuddrag: Ett tidigare industriområde omvandlas till ett storskaligt bostads-, verksamhets- och turistområde med direkt havskontakt.

Status: Planen har vunnit laga kraft.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Antagandekarta.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2017-06-12 10.41
Genomförandeavtal.pdföppnas i nytt fönster 6 MB 2017-06-12 10.41
Granskningsutlåtande.pdföppnas i nytt fönster 62 MB 2017-06-12 11.15
Illustrationsplan.pdföppnas i nytt fönster 26 MB 2017-06-12 10.41
KF2016-04-05 27§.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2017-06-12 10.41
KF2016-04-05 28§.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2017-06-12 10.41
Laga kraft.pdföppnas i nytt fönster 178 kB 2017-06-12 10.41
MKB.pdföppnas i nytt fönster 27 MB 2017-06-12 10.41
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 6 MB 2017-06-12 10.41
Samrådsredogörelse Del1.pdföppnas i nytt fönster 33 MB 2017-06-12 10.41
Samrådsredogörelse Del2.pdföppnas i nytt fönster 42 MB 2017-06-12 10.41
Samrådsredogörelse Del3.pdföppnas i nytt fönster 77 kB 2017-06-12 10.41
Utredningar