Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Avgiftskontroll för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Avgifterna för förskola och fritidshem är viktiga för att kunna erbjuda en god barnomsorg i Tierps kommun. Därför gör vi varje år en kontroll av inkomsten.

Vi gör kontrollen med två års fördröjning. Anledningen är att Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare. Exempelvis på hösten 2023 gör vi avgiftskontroll på de som hade sitt/sina barn på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem under 2021.

Så går kontrollen till

 • Tierps kommun jämför inkomstuppgifterna som varje hushåll har lämnat till kommunen med de taxerade årsinkomsterna hos Skatteverket.
 • Vi delar den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets uppgifter med 12 vilket ger en genomsnittlig månadsinkomst.
 • Vi jämför sedan det beloppet med inkomstuppgiften som hushållet har lämnat till kommunen.

Justering av barnomsorgsavgift

Om du har angett en för låg inkomst

Ett hushåll som betalat för låg avgift måste betala den återstående summan. Kommunen skickar en tilläggsfaktura mellan oktober och december det året kontrollen sker.
Du har 60 dagar på dig att betala fakturan. Du kan betala hela beloppet på en gång. Du kan även dela upp betalningen innan förfallodatumet. På så sätt kan du göra flera mindre inbetalningar inom 60-dagarsperioden. Använd fakturans OCR-nummer när du gör dina inbetalningar.

Frågor och svar om avgiftskontrollen

Avgifter för förskola 2021

Skriv tabellbeskrivning här

Antal barn

Procent av inkomst

Maxbelopp

Barn 1

3 %

1510 kr/månad

Barn 2

2 %

1007 kr/månad

Barn 3

1 %

503 kr/månad

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift

Avgifter för fritidshem 2021

Skriv tabellbeskrivning här

Antal barn

Procent av inkomst

Maxbelopp

Barn 1

2 %

1007 kr/månad

Barn 2

1 %

503 kr/månad

Barn 3

1 %

503kr/månad

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift

Nej, summan kommer inte dras automatiskt. Är du berörd kommer du att få en separat tilläggsfaktura med 60 dagar till förfallodatum.

I ett hushåll ingår alla som är folkbokförda på samma adress.

Är du sambo ingår både din och din sambos månadsinkomst i hushållets inkomstuppgift. Det gäller även om din sambo inte är vårdnadshavare till ditt barn.

Barnomsorgsavgiften är baserad på ditt hushålls sammanlagda årsinkomst före skatt. Vi räknar ut hushållets månadsinkomst genom att dela den totala årsinkomsten med 12.

Maxtaxa gäller för förskola och fritidshem. Det betyder att det finns ett tak för hur mycket du kan betala. År 2021 var högsta avgiftsgrundande månadsinkomst per hushåll 50 340 kronor.

Nej, din inkomst uppdateras inte automatiskt. Du som vårdnadshavare ansvarar för att meddela kommunen rätt inkomstuppgifter.

Uppdatera inkomst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgiftsgrundande inkomsten är:

 • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • arbetslöshetsersättning/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 • ersättning för vård av familjehemsplacerade barn
 • vårdbidrag för familjehemsplacerade barn (skattepliktig del)
 • vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom (skattepliktig del)
 • arvoden, skattepliktiga
 • livränta, skattepliktig
 • övriga skatteplikitiga inkomster

Kommunfullmäktige tog beslut om det år 2022. Det innebär även att Tierps kommun kommer göra kontrollen varje år framöver.

Om du tycker att tilläggsfakturan är felaktig och vill bestrida den ska du göra inom tre veckor från den dagen du fått fakturan. Du ska då skicka in underlag för hela år 2021 för både dig och din eventuella partner.

Underlag kan vara:

 • lönespecifikationer
 • a-kassa
 • intyg på studier
 • sjuk- och föräldrapenning.

Bestridan måste vara skriftlig och det är viktigt att du bifogar alla underlag. Det går bra att skicka som e-post eller brev.

E-post: avgiftskontroll@tierp.se

Postadress:
Tierps kommun
Avgiftskontroll, förskoleadministration
815 80 Tierp

Kontaktuppgifter

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

Telefon: 0293–21 80 88
E-post: avgiftskontroll@tierp.se