Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Förskolan

Förskolan vänder sig till barn 1-5 år. Förskolan är inte obligatorisk, utan du väljer om ditt barn ska gå i förskola. Barn kan börja i förskolan vid olika åldrar och delta under olika lång tid. Du kan önska vilken förskola ditt barn ska gå i.

I kommunen finns det 18 förskolor.

Hitta förskolor

Förskoleområde 1

 • Förskolan Enbacken - Edvalla/Hållnäs
 • Förskolan Gullvivan - Karlholm
 • Förskolan Kyrkbyn - Kyrkbyn
 • Förskolan Linnean - Skärplinge
 • Förskolan Grodan - Tierp
 • Förskolan Kvarnbacken - Tierp

Förskoleområde 2

 • Förskolan Bikupan - Vendel
 • Förskolan Traktorn - Tierp
 • Förskolan Vallskoga - Tierp
 • Förskolan Paletten - Örbyhus
 • Förskolan Skogsbacken - Örbyhus
 • Förskolan Tallbacken - Månkarbo

Förskoleområde 3

 • Förskolan Mehede - Mehedeby
 • Förskolan Solgläntan - Söderfors
 • Förskolan Björkgården - Tierp
 • Förskolan Humlegården - Tierp
 • Förskolan Norrskenet - Tierp
 • Förskolan Regnbågen - Tobo

Kontaktuppgifter förskoleadministrationen

E-post: forskola.brevlada@tierp.se

Telefon: 0293-21 90 13, 21 95 01

Vid vilken ålder kan barnet börja i förskola?

Barn som fyllt ett år har rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Barn som inte fyllt ett år erbjuds plats om särskilt stödbehov föreligger.

Barn med föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till 15 timmar i veckan.

Hur mycket kostar det att ha mitt barn i förskolan?

Tierp har maxtaxa. Detta innebär att man betalar avgift i förhållande till hushållets gemensamma inkomst före skatt. Avgiften indexregleras januari varje år.

Hösten det år barnet fyller tre år erbjuds avgiftsfri förskola 15 tim/v, utom dagar då barnen är lediga för lov. Läs mer om avgifter i förskolan.

När måste jag senast ansöka om en plats?

​Din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats.

Ansök om plats så snart som möjligt för att underlätta planeringen. Barn som fyllt ett år har rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Barn som inte fyllt ett år erbjuds plats om särskilt stödbehov föreligger. Önskemål om förskola kan lämnas när man ansöker om plats. Kommunen ger ingen förtur.

Enligt kommunens tjänstegaranti ska plats erbjudas inom fyra månader efter att vårdnadshavaren har anmält behov av plats.

Under vilka tider har förskolan öppet?

Förskoleverksamhetens och fritidshemmens normala öppethållande är 12 timmar, 06.00-18.00 under vardagar. Inom den tidsramen varierar öppethållandetiderna utifrån föräldrars inlämnade scheman.

Tid därutöver ansökes särskilt och beslutas av verksamhetens ledning.