Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Förskolan Skogsbacken - Örbyhus

Förskolan Skogsbacken är en mindre förskola med två avdelningar, Blåsippan för de yngre samt Vitsippan för de äldre. Förskolan ligger centralt och har sina lokaler i Örbyhus skola, med närhet till både tåg och busstation. Förskolans gård lockar barnen till nya utmaningar och en trygg lärande miljö då det alltid finns pedagoger i närheten. I närheten av förskolan finns en skogsdunge, större gräsytor samt skolgården som kompletterar utomhusmiljön.

Utbildningen på förskolan

Utbildningen på förskolan utgår från Läroplan för förskolan (Lpfö18) samt barnens intresse som grund. I vår undervisning använder vi oss av närmiljön i vår utbildning genom besök till bland annat biblioteket, idrottshall samt miljöstation.

Vårt arbetssätt strävar mot att barnen får ta egna initiativ och vi pedagoger är medforskare. Vi strävar efter att få barnen nyfikna samt till att vilja veta mer. Vår undervisning sker både planerat och spontant där nu Grön Flagg (odla, rörelseglädje och återvinning) har ett stort fokus. Mycket av vår dokumentation till vårdnadshavare sker via Unikum där vi utifrån olika fokusområden dokumenterar gruppens samt det individuella barnets lärande kopplat till läroplanen.

Besöksadress

Skolvägen 3
748 41 Örbyhus