Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Medling som stöd vid brott

Kommunen erbjuder medling till personer som begått ett brott. Medling ger möjlighet till nya perspektiv, hantera konsekvenser och att lättare gå vidare efter ett brott. Medlingsmöten är frivilliga och ersätter inte åtal eller rättegång. Medlaren arbetar under sekretess och all kontakt är kostnadsfri.

Möjligheter med medling

Medling kan hjälpa dig som gjort något brottsligt genom att:

  • Bearbeta händelsen och känna dig starkare
  • Få svar på frågor och ta ansvar för det som har hänt
  • Visa att du tar ansvar och få möjlighet att säga förlåt
  • Få veta hur den eller de andra upplevt det som har hänt
  • Reparera skadan i relationen.

Så går medling till

Polisen börjar med att fråga personen som gjort brottet om det är okej att en medlare tar kontakt. Medlaren tar därefter kontakt via telefon.

Medlaren tar kontakt med alla inblandade.

Om personen som har blivit utsatt inte vill vara med på ett medlingsmöte, kan du i stället ha mötet tillsammans med bara medlaren. Då finns möjlighet att prata om hur det känns.

Före medlingsmötet har både du och den som blivit utsatt för brottet individuella förmöten med medlaren. Under förmötena får ni prata om händelsen, känslor och konsekvenser av den.

Ni får också prata om vad medling kan innebära och vilka förhoppningar ni har på medlingsmötet. Under förmötet kan även vårdnadshavare vara med.

Under medlingsmötet är du, den utsatta och medlaren med. Mötet kan handla om saker som har betydelse för dig, till exempel frågor kring brottshändelsen. Ni kan också prata om hur ni vill förhålla er till varandra i framtiden.

Medlarens roll är att vara opartisk, se till att samtalet går till på ett bra sätt och att det finns utrymme för alla att bli hörda. Medlaren bidrar till att mötet blir tryggt för er båda. Det som sägs stannar mellan er och medlaren.

Det finns även möjlighet för dig att få prata enskilt med medlaren efter mötet.

Vem kan få medlingsmöte?

Erbjudandet om medling gäller för personer mellan 12–21 år och som har begått ett brott enligt lagen om medling med anledning av brott. Åldern på den som blivit utsatt för brott har ingen betydelse.

Kontaktuppgifter om medling

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss? Välkommen att kontakta oss via Medborgarservice:

E-post: medling@tierp.se
Telefon: 0293–21 80 88