Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Alternativ konsumentrådgivning

Utöver kommunens konsumentrådgivare finns det konsumentbyråer och andra rådgivare för olika områden.

Beroende på vad du behöver hjälp med, kan det ibland vara bättre att ta kontakt med annan konsumentrådgivning är kommunens konsumentvägledare. Det finns tre konsumentbyråer som specialiserar sig på sina respektive områden. Se FAQ.

Konsument Europa och Etiska rådet för betalteletjänster erbjuder konsumentvägledning inom sina respetive områden.

Hallå konsument svarar på enkla konsumentfrågor per telefon och chatt.

Konsumenternas - Försäkringar, bank och finans

Denna konsumentbyrå är upp delad i två huvudområden. Det första området är försäkringar och det andra området är bank och finans. All vägledningen är kostnadsfri. De agerar inte som juridiskt ombud för dig som privatperson, utan enbart rådgivning.

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger dig en objektiv vägledning om sådana försäkringar du köper själv. De hjälper däremot inte till med företagsförsäkringar, försäkringar som sköts av försäkringskassan eller de som du kanske har genom kollektivavtal.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger dig en objektiv vägledning i frågor som gäller banker, fondbolag och andra finansiella institut. Bakom byrån står Konsumentverket, Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens förening och Svenska Fondhandlareföreningen.

Rådgivningen är avgiftsfri.

Hemsida www.konsumenternas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumenternas energimarknadsbyrå - El och gas

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som informerar och ger råd samt vägledning i frågor som rör el- och gasmarknaden. Byråns uppgift är också att fånga upp konsumentproblem inom energimarknadsområdet och föra dem vidare till berörda myndigheter och företag.

Byrån har en styrelse som är tillsatt av Konsumentverket, Energimarknads-inspektionen, Energimyndigheten samt branschorganisationerna Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige.

Rådgivningen är avgiftsfri.

Hemsida www.energimarknadsbyran.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telekområdgivarna - TV, telefoni och bredband

Telekområdgivarna ger en opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för TV, telefoni och bredband. Som konsument kan du dels vända dig till dem innan du ingår avtal för goda råd i förebyggande syfte, dels kan du kontakta dem om det uppstår problem med ditt abonnemang och du inte lyckas komma överens med operatören. De kan då ge dig rådgivning och i vissa fall medla mellan dig och din operatör för att aktivt försöka bidra till en lösning.

Från 1 januari 2021 ingår även Etiska rådet för betalteletjänsters verksamhet i Telekområdgivaran. Deras uppgift är att ta fram etiska regler för betalteletjänster. Rådet kan ta emot anmälningar från allmänheten. De hjälper dig som har problem med någon betalteletjänst, exempelvis en SMS-prenumeration.

De är en icke vinstdrivande organisation som finansieras av deltagande operatörer, ägs av organisationen IT & och Telekomföretagen och har Konsumentverket samt Post- och telestyrelsen representerade i styrelsen, vilket garanterar opartiskhet.

Rådgivningen är avgiftsfri.

Hemsida www.telekomradgivarna.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsument Europa - Handel mellan eropeiska länder

Konsument Europa är en fristående enhet inom Konsumentverket som ingår i European Consumer Centres Network och som delfinansieras av EU-kommissionen.

Deras uppgift är att ge dig som konsument information och råd när du handlar varor och tjänster utanför Sverige inom EU, Norge och Island.

Rådgivningen är avgiftsfri.

Hemsida www.konsumenteuropa.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hallå konsument - enklare konsumentfrågor

Hallå konsument svarar på övergripande frågor om köp, avtal, reklamationer och hållbara val. När konsumenten har frågor som bäst hanteras av den egna kommunen, konsumentbyrå eller någon annan myndighet hjälper de personen rätt.

Rådgivningen är avgiftsfri.

Hemsida www.hallakonsument.se Länk till annan webbplats.