Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Lagstiftning

Lagstiftning

Det finns ett antal lagar som hanterar när du som privatperson köper en vara eller tjänst av ett företag. Konsumentlagarna gäller bara i konstelationen att en privatperson (konsument) köper en vara eller tjänst från ett företag (näringsidkare).

Det är värt att vara påläst innan du gör dina inköp!

Konsumentköplagen - när du som privatperson köper en vara av en näringsidkare

Konsumentköplagen Länk till annan webbplats. gäller när du som privatperson köper en vara av en näringsidkare.

Lagen handlar framför allt om vilka krav du kan ställa på säljaren om det är fel på en vara eller om den levereras för sent. Spara alltid kvittot så att du kan styrka ditt köp när du kontaktar säljaren. Som konsument har du tre år på dig att reklamera en vara, men inom rimlig tid från att felet uppdagas, ca två månader.

Det finns även något som heter sexmånadersregeln. Den innebär att ett fel som uppstår inom sex månader efter köpet, antas vara ett ursprungsfel om inte säljaren kan motbevisa detta. Efter sex månader ska du som konsument bevisa att felet är ursprungligt.

Konsumenttjänstlagen - när du som privatperson köper en tjänst av en företagare

Konsumenttjänslagen Länk till annan webbplats. gäller när du som privatperson låter en företagare utföra ett arbete på en sak eller på din fastighet eller förvara en sak åt dig. Det kan röra reparationer, underhåll, installationer eller småhusentreprenader. Förvaring innebär att näringsidkaren tar på sig att förvara en sak åt dig, t ex magasinering av möbler, förvaring av kläder i bevakad restauranggarderob. Som konsument har du tre år på dig att reklamera en tjänst på lös egendom och tio år på fast egendom.

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler - handel på internet, telefon och utanför affärslokaler

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gäller när du handlar på internet, via telefon eller av en säljare som befinner sig utanför sin affärslokal. Lagen innebär bland annat att du har 14 dagar på dig att ångra ditt köp från att du mottagit varan eller 14 dagar sedan tjänst har tecknats.

Konsumentkreditlagen - gäller avtal om kredit

Konsumentkreditlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gäller avtal om kredit som en näringsidkare, till exempel en bank, erbjuder dig som konsument. Lagen gäller även vid köp av varor och tjänster på kredit och avbetalning. Lagen är tvingande till konsumentens förmån. Det betyder att säljaren eller kreditgivaren inte får erbjuda dig sämre villkor än vad som står i lagen.

Ett kreditköp är när en säljare lämnar dig uppskov med någon del av betalningen eller när hela eller någon del av betalningen finansieras med pengar som du får låna av säljaren, eller någon annan kreditgivare. Exempel på kreditköp är när du köper något på avbetalning eller delbetalning i en butik eller på internet.

Prisinformationslagen - gäller prisinformation till konsumenter

Prisinformationslagens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. syfte är att främja en god prisinformation till konsumenterna. Lagen gäller för företagare, som i sin yrkesmässiga verksamhet erbjuder varor och tjänster direkt till konsumenterna. Huvudregeln är att priset ska anges när en företagare marknadsför bestämda varor och tjänster.

Lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

Det är vanligt att tidsbestämda avtal förlängs om konsumenten inte säger upp avtalet, så kallad automatisk förlängning. Det här kan vara lätt att missa och kan leda till att konsumenten blir fortsatt bunden av ett avtal, kanske under en längre tid.

För att undvika detta finns det en lag som innebär att ett företag måste påminna konsumenten om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. Påminnelsen ska vara skriftlig och skickas till konsument senaste en månad innan avtalet måste sägas upp. Om konsument inte får en sådan påminnelse har denne rätt att säga upp avtalet även om det har förnyats.

Avtal som från början är så kallade tillsvidareavtal eller avtal som när de förnyas får en uppsägningstid med högst tre månader, omfattas inte av de nya reglerna. Det innebär att prenumerationsavtal på till exempel musik- eller TV-tjänster som förnyas med en månad i taget undantas från reglerna.

Lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marknadsföringslagen

För att vi konsumenter ska slippa bli lurade av oseriös marknadsföring finns en Marknadsföringslag Länk till annan webbplats.. Lagen ska motverka oriktiga påståenden, oetiska metoder, vilseledande uppgifter och andra ojusta grepp i reklamen. Lagen ställer också krav på att viktig information ska finnas med i annonser och annan marknadsföring. Om du stöter på marknadsföring som är tvivelaktig kan du anmäla det hos Konsumentverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avtalslagen

Avtalslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. reglerar avtal mellan både fysiska och juridiska personer. En huvudregel i Avtalslagen är att ett ingått avtal ska hållas. Har båda parter träffat en överenskommelse innebär det att det inte går att dra sig ur avtalet i efterhand utan att drabbas av någon form av straffåtgärd. Straffet kan medföra ändrade ekonomiska villkor, skadestånd eller hävning av överenskommelsen.

Lagen innehåller undantag mot huvudregeln som gör att avtalet inte längre är giltigt. Undantagen kan vara när en person blivit hotad eller tvingad att skriva på avtalet, då svek föreligger och en person blivit lurad, vid ocker då någon uppenbart drar nytta av någon annans svåra situation eller vid felskrivning.