Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Anmäl värmepumpen

Att installera värmepumpsanläggning för att utvinna värme ur mark, ytvatten eller grundvatten kräver anmälan till eller tillstånd från kommunen. Tänk på att göra din anmälan/ansökan i god tid.

Anmälan eller ansökan

I normalfallet krävs anmälan för att installera berg-, jord- eller ytvatten-värmepump. Inom vattenskyddsområde gäller andra regler. Inom yttre skyddszon krävs tillstånd från kommunen för att installera värmepump. Inom inre skyddszon är det inte tillåtet med berg- jord- eller ytvattenvärmepump. Dispens kan i vissa fall utfärdas av länsstyrelsen.

Anmälan/ansökan ska lämnas in till kommunen i god tid, minst 4 veckor, innan installationen avses påbörjas. En icke komplett ansökan förlänger handläggnings-tiden. Du får inte påbörja installationsarbetet förrän du fått svar på din anmälan eller ansökan.

Handlingar

För ansökan/anmälan används särskild blankett som tillhandahålls av Medborgarservice i Tierps kommun. Med ansökan/anmälan ska följande bilagor lämnas:

  • Ansökan/anmälan om installation av värmepump.
  • Situationsplan. Planen ska visa byggnader, borrhål/kollektorns placering, avstånd till tomtgränser och vägar, vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 m från borrplatsen.
  • Varuinformationsblad på köldbärarvätska, om dess sammansättning inte redovisats på anmälningsblanketten
  • Blankett ”Villkor för bergvärmeanläggning inom vattenskyddsområde” (endast inom vattenskyddsområde)

Att tänka på

Innan installation finns det en del saker som är viktiga att tänka på:

  • att kollektorn och/eller borrhålet inte får placeras närmare än 10 meter från tomtgräns utan grannens medgivande, och inte närmare annat borrhål än 20 m.
  • att energibrunnen bör uppfylla rekommendationerna i Normbrunn -16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ett dokument framtaget av Sveriges geologiska undersökning, SGU.
  • att du har ansvaret för att skydda grannarnas vattentäkter och för att ersätta eventuell skada på dessa.
  • att göra anmälan/ansökan minst 4 veckor innan planerad installationsstart.

Avgifter

För hantering av anmälningsärenden, ansökan om tillstånd och vid inspektion av befintlig anläggning tas en handläggningsavgift ut enligt Kommunfullmäktiges fastställda taxa.

År 2019 är avgiften för handläggning av anmälan 2 100 kr, och avgift för prövning av ansökan inom vattenskyddsområde är 3 150 kr.

Mer information

För anläggningar med en uteffekt över 10 megawatt gäller delvis andra regler. Vid frågor om ansökan/anmälan, lagstiftning etc kontakta Medborgarservice. Frågor som rör värmepumpens teknik och effektivitet besvaras bäst av en ackrediterad värmepumpsinstallatör. Ni kan också ställa frågor till energirådgivaren när det gäller att jämföra olika energialternativ.

Energi- och klimatrådgivare, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 47 24