Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Perspektivsammanställning

I steg ett av medborgardialogen har 34 personer djupintervjuats; medborgare, företagare, förtroendevalda och tjänstepersoner med verksamhet kopplat till Skärplinge och Hållnäs. Frågan det samtalats om är: Vad ska vi göra åt situationen med skola och förskola i Hållnäs och Skärplinge?

Intervjuerna genomfördes från december 2020 till januari 2021. Dessa intervjuer har sammanställts i en perspektivsammanställning. Det blir tydligt i sammanställningen att det finns en stor spännvidd av åsikter, tankar och känslor.

Temaområden

Perspektivsammanställningen har delats in i sju olika temaområden. Inom varje temaområde finns olika perspektiv som de tillfrågade har beskrivit som viktiga för dem. Perspektiven kan likna varandra, gå in i flera områden, men också stå helt i kontrast till varandra. Observera att ingenting av det som uttrycks i perspektivsammanställningen är att betrakta som den enda sanningen. Allt är underlag för de fortsatta samtalen i arbetsgruppen.

Bilden nedan visar de sju temaområden som identifierats.

Vad är nästa steg?

Perspektivsammanställningen ligger till grund för det fortsatta arbetet. Nästa steg är att en arbetsgrupp bestående av medborgare, politiker och tjänstepersoner som representerar olika perspektiv möts och diskuterar tillsammans. Dialogen syftar till att tillsammans diskutera och fördjupa sig i vilka åtgärder och möjligheter som finns framåt.

Förslagen som arbetsgruppen tar fram ska sedan ligga som grund för att politiken ska kunna ta hållbara beslut.