Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Medborgardialog

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

Vad är medborgardialog?

Medborgardialog är ett verktyg för politiker att få insikt om hur medborgarna i kommunen tänker i olika frågor. Det handlar om att samla in och ta tillvara på medborgarnas kunskaper och idéer. Det som kommer fram i medborgardialogen blir en del av underlaget när politikerna ska fatta beslut. Det är alltid politikerna i kommunen som fattar det slutgiltiga beslutet i frågan.

Riktlinjer och principer för medborgardialog i Tierps kommun Öppnas i nytt fönster.

Tidigare medborgardialoger i Tierps kommun

Översiktsplan 2050

En stor och viktig del i arbetet med kommunens nya översiktsplan är medborgardialog. Det var totalt 551 medborgare som deltog under de arton dialoger som genomfördes hösten 2019 till våren 2020. Medborgarna lämnade synpunkter och åsikter kring hur kommunen och dess områden ska utvecklas och bevaras.

Medborgardialoger i ÖP2050 Länk till annan webbplats.

Vision för Tierps kommun

Den 15 september 2015 antog kommunfullmäktige en ny vision för Tierps kommun. Visionen arbetades fram genom medborgardialog. Totalt var cirka 2 000 personer med och bidrog till visionen. Ungefär hälften av dessa var barn och ungdomar.

Visionens framtagande Länk till annan webbplats.