Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Ombyggnation av Kyrkskolan

Arbetet med att förnya Kyrkskolan omfattar många etapper. Följ projektet och bakgrunden till förnyelsen.

Övrig nödvändig information som rör personal, elever och vårdnadshavare sker via skolverksamhetens kanaler.

Illustrationsbild på konceptförskola

Bildexempel på konceptförskola

Projektets omfattning och tidsplan

Projektet omfattar i grova drag fyra delar från och med våren 2021 och framåt:

  • Upphandling av rivning och projektplanering.
  • Rivning av lågdelarna som ska ersättas. Det rör sig om lokalerna där bland annat matsalen och förskolan haft sin verksamhet.
  • Markarbete för grundsättning.
  • Upphandling av entreprenör för delar av projektet som omfattar renovering av högdelen och idrottshallen. Därefter start för detta arbete.

Renovering och tillbyggnad av Kyrkskolan beräknas vara klar för inflytt hösten 2022.

Konceptförskola en ny byggmodell

De nya delarna av Kyrkskolan uppförs enligt en ny byggmodell som kallas konceptförskola. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tecknat ramavtal med ett antal entreprenörer om några basmodeller för att underlätta projektering och nybyggnation av förskolor och skolor i landet. Med de byggnader som finns i ramavtalet ska landets kommuner - på kortare tid och till lägre kostnader - kunna bygga nya skollokaler med likvärdig kvalitet.

Det här ligger i högsta grad i tiden då SKR har beräknat att landets kommuner måste bygga omkring 1 000 nya förskolor fram till mitten av 2020-talet.

Konceptförskolorna finns i olika storlekar och är ritade för att kunna anpassas till elevgrupper, förutsättningar, behov och utrustning.

Tierps kommun har efter givna upphandlingstekniska förutsättningar valt att upphandla ett koncept som Skanska står bakom.

Flera parter i projektsamarbete

Tierps kommun och dess utbildningsverksamhet är beställare av nya Kyrkskolan. Tierps Kommunfastigheter AB, TKAB, ansvarar för projektering, rivning och bygge genom en rad upphandlade entreprenörer. Skanska står för nybygget, som är den mest omfattande delen av projektet.

Bakgrund renovering och tillbyggnad av Kyrkskolan

Behovet att åtgärda Kyrkskolan nådde en kritisk punkt tidigt 2018. I mars lämnades besked om att skolan måste stängs, för att en fördjupad byggteknisk utredning skulle kunna göras. Beskedet kom efter att fler och fler tecken på allvarliga brister hade visat sig, bland annat i samband med en planerad renovering av skolans kök. Bristerna var så omfattande att en god arbetsmiljö inte kunde garanteras, särskilt inte under de fördjupade undersökningar som var nödvändiga.

Skolan tömdes på verksamhet i april 2018. Förskolan och årskurserna F-3 flyttades till paviljonger intill skolan. Övriga skolelever fördelades på Tallbacksskolan i Månkarbo och Aspenskolan i Tierp.