Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1036 - Siggbo trädgårdsstad

Planens syfte: att göra det möjligt att bygga ut Tierps köping med ett område för blandad bebyggelse, främst bostäder, med trädgårdsstadskaraktär.

Planens huvuddrag: Planen möjliggör för ett stort område av tidigare icke planlagd mark att nu bebyggas med bostäder, handel, skolor, vård m.m. för att på så vis skapa förutsättningar för en helt ny stadsdel att växa fram.

Status: Planen har fått laga kraft 2018-07-05