Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1036 - Siggbo trädgårdsstad

Planens syfte: att göra det möjligt att bygga ut Tierps köping med ett område för blandad bebyggelse, främst bostäder, med trädgårdsstadskaraktär.

Planens huvuddrag: Planen möjliggör för ett stort område av tidigare icke planlagd mark att nu bebyggas med bostäder, handel, skolor, vård m.m. för att på så vis skapa förutsättningar för en helt ny stadsdel att växa fram.

Status: Planen har fått laga kraft 2018-07-05

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lagakraftbevis.pdf Pdf, 182 kB, öppnas i nytt fönster. 182 kB 2018-07-06 13.02
DP 1036 Siggbo - Kungörelse vid lagakraft 2018-07-05.pdf Pdf, 32 kB, öppnas i nytt fönster. 32 kB 2018-07-06 13.03
0. Kungörelse om antagande.pdf Pdf, 384 kB, öppnas i nytt fönster. 384 kB 2018-06-13 10.01
1. Dp 1036 Siggbo_Antagandehandling_Plankarta_20180509 - LAGA KRAFT 20180705.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2018-07-17 09.48
1. Dp 1036 Siggbo_Antagandehandling_Plankarta_20180509 - FÄRG.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2018-06-13 10.01
2. Planbeskrivning antagande.pdf Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster. 8 MB 2018-06-13 10.01
3. Granskningsutlåtande ink. yttranden.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2018-06-13 10.01
4. Samrådsredogörelse ink. yttrande och samrådsmöte.pdf Pdf, 28 MB, öppnas i nytt fönster. 28 MB 2018-06-13 10.01
5. MKB antagandehandling.pdf Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. 7 MB 2018-06-13 10.01
6.1.1 MUR_inkl_Bilagor.pdf Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. 5 MB 2018-06-13 10.01
6.1.2 Teknisk PM Geoteknik_inkl_Bilagor_20170303 (1).pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2018-06-13 10.01
6.1.3 GEO1 _GEO7.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2018-06-13 10.01
6.2.1 Beräknings PM skyddsvall.pdf Pdf, 595 kB, öppnas i nytt fönster. 595 kB 2018-06-13 10.01
6.2.2 Bilagor Beräknings PM skyddsvall.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2018-06-13 10.01
6.2.3 GEO1_GEO11.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2018-06-13 10.01
6.3.1 MUR inkl Bilagor.pdf Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. 5 MB 2018-06-13 10.01
6.3.2 PM Geoteknik - Siggbobäcken Översiktlig erosions - och stabilitetsutredning Inkl Bilagor.pdf Pdf, 19 MB, öppnas i nytt fönster. 19 MB 2018-06-13 10.01
6.3.3 Ritningar_GEO1 _GEO11.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2018-06-13 10.01
6.4 Hydrogeologisk_undersökning_Siggbo_Tierp-2017-11-30.pdf Pdf, 338 kB, öppnas i nytt fönster. 338 kB 2018-06-13 10.01
7. Dagvattenutredning Detaljplan Siggboområdet.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2018-06-13 10.01
8. PM Miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2018-06-13 10.01
9. NVI_Siggebobäcken_170203.pdf Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. 4 MB 2018-06-13 10.01
10.1 PM VA.pdf Pdf, 39 kB, öppnas i nytt fönster. 39 kB 2018-06-13 10.01
10.2.1 Dagvatten Norr.pdf Pdf, 608 kB, öppnas i nytt fönster. 608 kB 2018-06-13 10.01
10.2.2 Dagvatten Söder.pdf Pdf, 391 kB, öppnas i nytt fönster. 391 kB 2018-06-13 10.01
10.3.1 Spillvatten Norr.pdf Pdf, 597 kB, öppnas i nytt fönster. 597 kB 2018-06-13 10.01
10.3.2 Spillvatten Söder.pdf Pdf, 450 kB, öppnas i nytt fönster. 450 kB 2018-06-13 10.01
10.4.1 Vatten norr.pdf Pdf, 608 kB, öppnas i nytt fönster. 608 kB 2018-06-13 10.01
10.4.2 Vatten Söder.pdf Pdf, 394 kB, öppnas i nytt fönster. 394 kB 2018-06-13 10.01
11. Bullerutredning_Granskning.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2018-06-13 10.01
12.1 Boplatslämningar Siggebobäck 2017.pdf Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. 9 MB 2020-03-09 14.31
12.2 fornlämn.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2018-06-13 10.01
12.3 FFU Siggbo 2018.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2018-06-13 10.01
12.4 Arkeologisk förundersökning Siggbo 2018.pdf Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster. 8 MB 2018-06-19 10.09
13. Riskanalys Siggbo - farligt gods.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2018-06-13 10.01
14. PM Trafik Siggbo.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2018-06-13 10.01
15. Fördjupat landskapsprogram.pdf Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. 9 MB 2018-06-13 10.01
Protokoll KF 2018-06-12 51§.pdf Pdf, 247 kB, öppnas i nytt fönster. 247 kB 2018-06-13 10.01
Planprogram
Avtal