Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

UBP 703 - Ängskär

Planens syfte: upphävande av byggnadsplanen.

Planens huvuddrag: På den östra delen av Hållnäshalvön, i Ängskär återfinns byggnadsplan 703. Planen medger för fritidsbebyggelse i ett område som efter planens antagande har kommit att klassas som naturreservat. I kommunens översiktsplan (ÖP 2010-2030) står att läsa hur exploatering i den östra delen av Hållnäs ska vara sparsam, med hänsyn till de allmänna intressena och den problematik som finns vad det gäller att förse området med dricksvatten. Med detta som bakgrund bedömer Fysisk planering att ett genomförande av planen inte är lämpligt och att byggnadsplanen därför bör upphävas. Inom planområdet är strandskyddet upphävt, en konsekvens av ett upphävande av planen blir således ett återinträde av strandskyddet för området.

Upphävandebeslutet har vunnit laga kraft den 3 maj 2017.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2. Plankarta Antagande A3.pdf Pdf, 286 kB, öppnas i nytt fönster. 286 kB 2017-06-12 10.52
3. Planbeskrivning Antagande.pdf Pdf, 318 kB, öppnas i nytt fönster. 318 kB 2017-06-12 10.52