Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Bolag

Tierps kommun har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB samt Tierps Energi och Miljö AB. Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB Tierpsbyggen respektive Tierps Fjärrvärme AB.

Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka direktägda bolag som skall finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera.

De kommunala bolagen styrs bland annat av aktiebolagslagen, kommunallagen, sekretesslagen, förvaltningslagen och arkivlagen.

Information om vilka politiker som ingår i styrelserna finns i förtroendemannaregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tierps kommunfastigheter (TKAB), 100%

Tierps kommunfastigheter AB hanterar skötsel, underhåll samt re-och nyinvesteringar av merparten av de lokaler som kommunen använder för sin verksamhet.

AB Tierpsbyggen (ABTB), 100%

AB Tierpsbyggen är Tierps kommun helägda bostadsföretag. Företaget äger och förvaltar 1713 st (20111231) bostäder med en yta uppgående till 114 218 kvm samt 35 742 kvm lokalyta. I lokalytan ingår grupp- och äldreboende med en yta på 17 409 kvm, lokalerna blockhyrs av Tierps kommun. Fastigheterna är belägna i 12 av kommunens orter. Drygt hälften av bostäderna finns i Tierp.

Den centrala administrationen är förlagd till Tierp. Företaget förvaltar även Tierps kommuns fastigheter på 117 584 kvm. Uppdraget är att sköta den inre fastighetsskötseln.

Här kan du läsa mer om AB Tierpsbyggenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB), 100%

Tierps Energi & Miljö AB är ett kommunägt bolag med ca 40 medarbetare som ägs till 100 % av Tierps kommun. TEMAB hanterar det praktiska utförandet inom:

  • vatten och avlopp, VA - dvs vattenförsörjning, avloppsnät och reningsverk
  • sopor, avfall och återvinning
  • snöröjning, sandning och väghållning
  • gräsklippning, gator, gatbelysning

https://temab.tierp.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tierps Fjärrvärme AB, 100%

Tierps Fjärrvärme AB försörjer hushåll, industrier, skolor, sjukhus, handels- och serviceföretag med miljövänlig värme i Tierp och Örbyhus i norduppland.

Tierps Fjärrvärme AB ägs av Tierps Energi & Miljö AB som är ett av Tierps kommuns helägda bolag. Bolagets verksamhet omfattar värmeproduktion med distribution i Tierps kommun.

Tierps Fjärrvärme AB försörjer ca 2 000 lägenheter, villor, skolor, vårdinrättningar, industrier samt handels- och serviceföretag med energi i Tierp, Karlholmsbruk och Örbyhus. Tillsammans har abonnenterna en ansluten effekt på ca 25 000 kW och förbrukar ca 60 milj. kWh per år vilket motsvarar energin för uppvärmning av ca 3 000 villor. Stora kunder är AB Tierpsbyggen, Tierps Kommun och privata bostadsrättsföreningar.

Här kan du läsa mer om Tierps Fjärrvärmelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.