Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tillfälliga

Kommunfullmäktige har möjlighet att tillsätta en eller flera tillfälliga beredningar för ett visst ärende. Fullmäktige bestämmer antalet ledamöter och ersättare samt hur lång tid beredningens uppdrag sträcker sig. Antalet insynsplatser ska vara tillräckligt för att alla partier i fullmäktige ska vara representerade.

Översiktsplan 2050

Uppdrag: Att utarbeta en ny översiktsplan för Tierps kommun. I beredningens uppdrag ingår även att arbeta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för kommunen.

Ordförande

Alfred Mujambere (L)

Vice ordförande

Gunnar Jansson (S)

Ledamöter


Anna Grimberg (C)
Christina Svensson (S)
Jonhas Åker (SD)
Anders Eklund (M)
Barbro Wiklund (S)
Henry Wisell (KD)
Joachim Stormvall (MP)

 

Ersättare

 

 

Yaqub Ahmed (C)
Annie Pettersson (V)
Sven Lokander (M)