Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

IT-nämnden

IT-nämnden är en samverkan mellan Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby, och Östhammar kommuner gällande drift av kommunernas IT-system och support till användare. Man deltar också i kommunernas IT-upphandlingar.

Nämndens ansvarsområde är över­gripande it-strategiska och it-taktiska frågor samt
it-operativa insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden.

Nämnden ska arbeta för att möjliggöra för kommunerna att arbeta i en samverkans­kultur för att få mer effektiva lösningar för såväl kärnverksamheterna som för
it-verksamheten.

Nämndens ansvar är även att medverka i de fem kommunernas digitala utvecklingsarbete samt stödja samordning av verksamhetsutvecklingsinsatser som är it-relaterade. Nämnden ska sträva efter att arbeta i en samverkans- och samförståndskultur.

Nämnden ska även verka för att kontinuerligt effektivisera it-verksamheten för att kunna leverera it-tjänster till förvaltningarna till överenskomna servicenivåer. Uppdraget innefattar även att ge överenskommet stöd för it-relaterade verksamhets- och utvecklingsfrågor.

Ledamöter

Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Varje samverkande kommun utser en ledamot och en ersättare. Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande.