Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Boendestöd

Boendestödet ska vara ett praktiskt och pedagogiskt stöd, som ska stödja den enskilde till att kunna fungera på ett för honom/henne mer tillfredsställande sätt i det egna boendet. Stödet avser både praktiska vardagsgöromål och att bryta isolering.

Hjälp att klara vardagslivet

Stödet vänder sig till personer som är 18 år och äldre, med varaktiga funktionsnedsättningar. För personer med psykiska funktionshinder får detta funktionshinder ofta sociala konsekvenser. Det tar sig i uttryck i till exempel svårigheter att klara vardagslivet. Stödet är kostnadsfritt.

Utgår från individen

Utgångspunkten är att den enskilde har förmåga att själv välja hur han/hon vill leva sitt liv. Stor vikt skall läggas vid den enskildes rätt till delaktighet, inflytande och självbestämmande. Boendestödet skall ges på ett sådant sätt att det stärker den enskildes självkänsla och egenvärde. Stödet skall utgå från den enskildes resurser och starka sidor.

Boendestödjaren skall tillsammans med den enskilde upprätta en individuell arbetsplan, som utgår från handläggarens beslut om vad boendestödet ska innehålla för den enskilde personen.

Broschyr boendestöd Pdf, 713 kB, öppnas i nytt fönster.