Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Trygg hemgång

Trygg hemgång är ett arbetssätt för att öka tryggheten för dig som kommer hem efter sjukhusvistelse eller korttidsvistelse. Stödet ges av ett mindre team med undersköterskor.

Trygg hemgång fungerar som ett stöd för att du ska klara så mycket som möjligt själv. När du kommer hem från sjukhus eller korttidsvistelse finns en undersköterska på plats och möter dig. Tillsammans går ni igenom praktiska sysslor och planerar för de närmaste dagarna i lugn och ro. Ni går igenom de vardagliga sysslorna som du ska utföra i ditt hem och pratar om vad som känns svårt. Medarbetarna kan även ge dig tips och råd. Den första tiden hemma bygger på ett nära samarbete mellan dig och de personer som arbetar med Trygg hemgång.

Personalen i Trygg hemgång arbetar vardagar mellan 08.00–15.30. Behöver du stöd och hjälp under kvällar, nätter och helger får du det från hemtjänstens personal. Trygg hemgång har nära kontakt med dessa verksamheter. Trygg hemgång har även ett nära samarbete med områdesansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut (sjukgymnast).

Stödet från Trygg hemgång ges under en begränsad period, maximalt två veckor.

Om du vill ha hjälp från Trygg hemgång

Du ansöker om Trygg hemgång från kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder och gör en bedömning utifrån dina behov, om du behöver hjälp i hemmet av Trygg hemgång. Beslut fattas i samband med utskrivning från sjukhus eller efter korttidsvistelse.

Läs mer om hur du ansöker

Efter några dagar med Trygg hemgång har vi tillsammans ett uppföljningsmöte. Vid uppföljningsmötet går vi igenom vad du klarar själv och vad du eventuellt behöver fortsatt hjälp och stöd med. Har du fortsatt behov av hjälp med vardagliga sysslor efter att Trygg hemgång avslutas, har du möjlighet att få hjälp av hemtjänsten.

Kostnad för Trygg hemgång

Stödet från Trygg hemgång är kostnadsfritt. Om du har ett trygghetslarm och/eller matdistribution betalar du för detta enligt gällande taxa.