Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Visselblåsarfunktion

Med kommunens visselblåsarfunktion kan du rapportera missförhållanden i kommunens organisation.

Sveriges kommuner måste, enligt lag (2021:890), ha en visselblåsarfunktion. Med Tierps kommuns visselblåsarfunktion, som tillhandahålls av företaget Lantero, kan kommunen fånga upp samt agera på signaler om eventuella missförhållanden inom hela organisationen, verksamheter och bolag.

Vem kan rapportera

Visselblåsarsystemet kan användas av samtliga anställda i kommunen och dess bolag, men också exempelvis av tidigare anställda, arbetssökande, praktikanter och leverantörer. Du som rapporterar genom visselblåsarfunktionen är skyddad från repressalier i lagen.

Vem kan inte rapportera

Anhöriga, brukare, vårdnadshavare, boende i kommunen, förtroendevalda med flera kan inte rapportera via visselblåsarfunktionen och få det skydd som visselblåsarlagen ger.

Vad du kan rapportera

En så kallad ”visselblåsning” ska handla om sådant som är olagligt, oetiskt eller på annat sätt olämpligt. En rapportering kan exempelvis gälla misstänkt korruption eller missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa. Det kan också röra sig om brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av trakasserier eller diskriminering inom kommunen. Missförhållanden ska också vara av allmänt intresse.

Alla rapporteringar behandlas, men om de bedöms ligga utanför visselblåsarsystemets syfte kommer de inte att handläggas.

Vad du inte kan rapportera

I de flesta fall inkluderar inte allmänt intresse en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden. Vänd dig då i stället till din närmaste eller annan chef.

Visselblåsarfunktionen ska inte heller användas för att rapportera allmänt missnöje, andra klagomål eller mindre förseelser. Då får du i stället kontakta Medborgarservice.

Gör en anmälan

Kommunens visselblåsarfunktion är en extern tjänst. Du kan i formuläret välja om du vill rapportera skriftligt via funktionen eller muntligt till Lantero. Du kan också, direkt i formuläret, ange om du vill vara anonym eller inte.

Gör en anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så hanterar kommunen din anmälan

När en anmälan kommit in gör Lantero en första bedömning av om det som rapporterats omfattas av visselblåsarlagen eller inte.

De skickar sedan sin bedömning till Tierps kommun. Är det ett missförhållande som omfattas av visselblåsarlagen bestämmer en kommunjurist om ärendet ska utredas av en intern arbetsgrupp eller om Lantero ska göra utredningen. All kontakt med visselblåsaren sker via visselblåsarfunktionen eller Lantero.

I ett uppföljningsärende gäller absolut sekretess för uppgifter som kan avslöja den rapporterande personens identitet. Inte heller den som ärendet berör har rätt till insyn i ärendet. Däremot finns ingen regel som håller det rapporterade missförhållandet sekretessbelagt, regeringen anser att intresset av insyn är starkt när det gäller påstådda missförhållanden i offentlig verksamhet.

Meddelarfrihet, anskaffarfrihet, repressalie- och efterforsknings­förbud

I tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen finns det föreskrifter om rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande i vissa medier och om rätt att anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att meddela dem för offentliggörande i vissa medier.

Där finns det också föreskrifter om förbud mot att ingripa mot bruk eller missbruk av tryckfriheten eller yttrandefriheten eller medverkan till sådant bruk eller missbruk, och förbud mot att efterforska upphovsman, meddelare, den som har utgett eller avsett att utge en framställning i tryckt skrift, den som har tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett radioprogram eller en teknisk upptagning och den som har framträtt i en sådan framställning.

Visselblåsarlagen inskränker inte detta skydd.