Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Infarter från väg 292

För att skapa en bra tillgänglighet till och från den nya stadsdelen Siggbo, kommer två nya infarter byggas på väg 292. Arbetet görs i samarbete med Trafikverket, som ansvarar för vägen.

Infarterna kommer byggas på 292 och leda till Siggbo trädgårdsstad och handelsområde.

Varför bygger man inte en rondell?

Antalet fordon som passerar området är inte tillräckligt många för att få tillåtelse från Trafikverket att bygga en rondell. Att anlägga en rondell är mycket kostsamt både vad det gäller markåtgång och anläggningskostnader, därför har Trafikverket beslutat att det ska byggas två c-korsningar.