Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Lönenämnden och IT-nämnden är samarbeten över kommungränserna med Tierps kommun som värdkommun.

I förtroendemannaregistret kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i de olika nämnderna.

IT-nämnden

IT-nämnden är en samverkan mellan Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby, och Östhammar kommuner gällande drift av kommunernas IT-system och support till användare. Man deltar också i kommunernas IT-upphandlingar.

IT-Centrum har huvudansvar för drift av kommunernas IT-system, support till användare samt att delta i kommunernas IT-upphandlingar. IT-Centrum driver, supportar och servar IT-system för de kommunala bostadsbolagen, Älvkarlebyhus samt Tierpsbyggen.

IT-nämnden styr och beställer verksamhet av IT-enheten som inordnas under blocket Gemensam service. IT-nämnden beställer och samordnar de i nämnden ingående kommunernas telefoni och IT-användning.

Ledamöter

Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Varje samverkande kommun utser en ledamot och en ersättare. Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande.

Lönenämnden

Lönenämnden är en samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring lönehantering.

Ledamöter

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Värdkommunen väljer två ledamöter och två ersättare, övrig samverkande kommun väljer en ledamot och en ersättare. Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande.

Jävsnämnden

Jävsnämnden hanterar tillsyn av och även tillstånd för kommunens egna verksamheter. Detta för att inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna.

​Ledamöter

Kommunens jävsnämnd består av 4 ledamöter och 4 ersättare. De är valda av kommunfullmäktige som även utser ordförande och vice ordförande.

Sammanträden

I kalendariet kan du se när jävsnämnden har sina sammanträden, de är inte offentliga.

Valnämnden

Tierps valnämnd är lokal valmyndighet och utser valförrättare, beslutar om vallokaler och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen m.m.

Regional valmyndighet är Länsstyrelsen. Den beslutar om valdistriktsindelningar och svarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Ledamöter

Tierps kommuns valnämnd består av 7 ledamöter och 7 ersättare. De är valda av kommunfullmäktige som även utser ordförande och vice ordförande.

Tierps kommun har också del i följande nämnder:

  • Överförmyndarnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en gemensam överförmyndare för Uppsala, Tierps, Östhammars, Knivsta, Älvkarleby och Heby kommuner.
  • Räddningsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en gemensam nämnd med det politiska ansvaret för räddningstjänsten i Östhammars, Uppsala och Tierps kommuner.