Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Anmälan enligt PBL

Vid vissa åtgärder, som exempelvis så kallade Attefallsåtgärder, ändring i bärande stomme eller installation av eldstad ska du, istället för att ansöka om bygglov, göra en anmälan enligt PBL (plan- och bygglagen) till kommunen.

Anmälan innebär att kommunen ska se till att du följer byggregler och andra krav som samhället ställer, för exempelvis Attefallsbostadshus så är det i princip samma krav som i ett bygglov. I övrigt ser processen likadan ut som för bygglov, det vill säga bland annat att du måste ha ett startbesked innan du får börja.

Bygglovsprocessen

Ska du samtidigt göra något som kräver bygglov, behöver du inte göra en separat anmälan utan det går bra att ta med även de anmälningspliktiga åtgärderna i bygglovsansökan.

När behövs en anmälan enligt PBL?

Anmälan krävs för att:

 • riva en byggnad eller del av en byggnad utanför detaljplan, om det inte är en komplementbyggnad eller en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring
 • ändra bärande konstruktioner, t ex ta upp öppning i bärande vägg
 • ändra planlösningen väsentligt
 • göra ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden
 • installera eller väsentligt ändra eldstäder och rökkanaler
 • installera eller väsentligt ändra vatten- och avloppsinstallationer
 • installera eller väsentligt ändra hiss
 • installera eller väsentligt ändra ventilationsanläggning
 • uppföra eller väsentligt ändra vindkraftverk
 • utföra underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad som har skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser
 • bygga eller bygga till ett attefallshus (komplementbostadshus eller komplementbyggnad)
 • ändra en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus
 • bygga bygglovsbefriad tillbyggnad, max 15 m²
 • bygga bygglovsbefriade takkupor
 • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus