Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Anmälan enligt PBL

Vid vissa inre ändringar, som exempelvis ändring i bärande stomme eller installation av eldstad ska du, istället för att ansöka om bygglov, göra en anmälan enligt PBL (plan- och bygglagen) till kommunen.

Anmälan, som tidigare benämdes bygganmälan, innebär att kommunen inte kan säga ja eller nej till åtgärden, utan bara se till att du följer byggregler och andra krav som samhället ställer. I övrigt ser processen likadan ut som för bygglov, det vill säga bland annat att du måste ha ett startbesked innan du får börja.

Bygglovsprocessen

Ska du samtidigt göra något som kräver bygglov, behöver du inte göra en separat anmälan utan det går bra att ta med även de anmälningspliktiga åtgärderna i bygglovsansökan.

Digital handläggning

Ärenden inom miljö- och hälsoskydd, bygglov och naturvård handläggs digitalt. Kunder och sökande kommer i första hand att kontaktas via e-post.

Önskar du återkoppling och information kring din ansökan eller anmälan via brev är det viktigt att du anger det.

När behövs en anmälan enligt PBL?

Anmälan krävs för att:

 • riva en byggnad eller del av en byggnad, om det inte är en komplementbyggnad eller en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring
 • ändra bärande konstruktioner, t ex ta upp öppning i bärande vägg
 • ändra planlösningen väsentligt
 • göra ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden
 • installera eller väsentligt ändra eldstäder och rökkanaler
 • installera eller väsentligt ändra vatten- och avloppsinstallationer
 • installera eller väsentligt ändra hiss
 • installera eller väsentligt ändra ventilationsanläggning
 • uppföra eller väsentligt ändra vindkraftverk
 • utföra underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad som har skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser
 • bygga eller bygga till ett attefallshus (komplementbostadshus eller komplementbyggnad)
 • ändra en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus
 • bygga bygglovsbefriad tillbyggnad, max 15 m²
 • bygga bygglovsbefriade takkupor
 • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus