Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Dagvattendamm Örbyhus

Under sommaren och hösten 2023 anläggs ett dammsystem i Örbyhus för att fördröja och rena dagvattnet innan det släpps ut i Tegelsmoraån. Området kommer även få ökade värden som tätortsnära rekreationsområde

Dagvattnet från stora delar av Örbyhus avleds orenat via ett dike till Tegelsmoraån. Nu anlägger kommunen dagvattendammar i området vid gamla reningsverket för att rena och fördröja vattnet innan det når Tegelsmoraån och Vendelsjön. Runt dammsystemet anläggs även en promenadslinga med en grillplats.

Projektet har fått finansiering från det statliga LONA-bidraget.

Området där dagvattendamm ska anläggas

Området där dagvattendamm ska anläggas

Skiss på ungefärlig utformning

Skiss på ungefärlig utformning