Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Centrala Siggbo

Det är i centrala Siggbo som trädgårdsstadskaraktären blir som mest tydlig. Genom detaljplanens bestämmelser kommer de byggnationer som uppförs styras till att ha förgårdsmark med en liten trädgård mot gaturummet och större trädgårdar mot innegården. Kvarteren är organiska i sin form och gatorna kantas av trädalléer.

I området kommer det att byggas radhus, kedjehus och flerfamiljshus, med lokaler för verksamheter i bottenplan. Det kommer även byggas en förskola i området.
De två mindre torgen i den centrala delen av Siggbo kommer att vara kärnan av hela Siggbo trädgårdsstad. Huvudgatan genom centrala Siggbo kommer att omges av en dubbelsidig allé och binda ihop befintliga Tierp och Siggbo med en bro från Bondeparken.

Centrala Siggbo är den färgade delen på kartan.