Tallbacksskolan, Månkarbo

På Tallbacksskolan arbetar eleverna i en skolmiljö med hemkänsla.
Med närhet till naturen så har eleverna en fantastiskt lärmiljö under hela dagen. Eleverna på Tallbacksskolan fortsätter sin skolgång på Centralskolan från åk 7.

Korta fakta om Tallbacksskolan

Antal elever: ca 85
Årskurser: Förskoleklass, grundskola 1-6 och fritidshem

Expedition

Expedition

Telefon: 0293-21 83 37

Rektor och biträdande rektor

Rektor

Frida Kjetselberg
Telefon: 0293-21 83 38
E-post: frida.kjetselberg@tierp.se

Biträdande rektor​

Emanuel Levin
Telefon: 0293-21 83 32
E-post: emanuel.levin@tierp.se

Elevhälsa, elevvård

Elevhälsoteamet, EHT, består av skolledning, specialpedagog, kurator, psykolog och skolsköterska. Vid behov inbjuds mentorer, SYV, trygghetsteam, socialtjänsten och andra professioner och samverkan sker kring eleven. Vårdnadshavare är den viktigaste personen för att barnet ska må bra.

Kurator

Angelica Blomberg Regnerstam
Du som elev eller förälder kan komma i kontakt med kuratorn via telefon, e-post eller genom att besöka kuratorn. Kurator har kontor på Centralskolan.
Telefon: 0293-21 91 56
E-post: angelica.blombergrengerstam@utb.tierp.se

Psykolog

Linnea Westby
Telefon: 0293-21 82 78
E-post: linnea.westby@utb.tierp.se

Skolsköterska

Anna Dicksson Svensson
Telefon: 0293-21 91 51
E-post: anna.dickssonsvensson@tierp.se

Specialpedagoger

Ulrika Örnehag
E-post: ulrika.ornehag@utb.tierp.se
Åsa Törmä
E-post: asa.torma@utb.tierp.se
Linnea Holmberg
E-post: linnea.holmberg@utb.tierp.se

Fritidshem

På fritids börjar dagen med en gemensam samling och eftermiddagen fylls därefter med spontan lek och gemensamma aktiviteter både inne och ute. Fritidshemmet är till för barn från 6 till 12 år, under den skolfria delen av dagen och under lov.
Kontakta fritidshemmet: 0293-21 97 00

Frågor om anmälan, avgifter och taxa: 0293-21 83 37

Post-/besöksadress och karta

Postadress

Tierps kommun
Tallbacksskolan
815 80 Tierp

Handlingsplaner

Läxpolicy

För att stadfästa kunskaper behöver eleverna arbeta hemma med att repetera. Däremot ska skolan inte ge läxor där det krävs vuxenstöd för att klara av läxorna. Läs vidare i skolans läxpolicy Pdf, 227 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 227 kB)

Likabehandlingsplan

Skolan är skyldig att arbeta med att främja likabehandling och motverka mobbning och kränkande behandling. Planen revideras varje läsår. Likabehandlingsplan SO 3 Pdf, 557 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 557 kB)

Policydokument Office 365

Skolan har infört molntjänsten Office 365. Datainspektionen ställer krav gällande molntjänster i skolverksamhet. Ett krav är att alla elever och vårdnadshavare ska informeras om PuL och innebörden av detta.
Information om Office 265 till vårdnadshavare Pdf, 312 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 312 kB).
Riktlinjer PuL Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 140 kB)