Tallbacksskolan, Månkarbo

Tallbackskolans röda huvudbyggnad 

På Tallbacksskolan arbetar eleverna i en skolmiljö med hemkänsla.
Med närhet till naturen så har eleverna en fantastiskt lärmiljö under hela dagen. Eleverna på Tallbacksskolan fortsätter sin skolgång på Centralskolan från åk 7.

Fakta om Tallbacksskolan

Antal elever: ca 85
Årskurser: Förskoleklass, grundskola 1-6 och fritidshem

Rektor

Frida Kjetselberg
Telefon: 0293-21 83 38
E-post: frida.kjetselberg@tierp.se

Biträdande rektor​

Elisabeth Lundén
E-post: elisabeth.lunden@tierp.sePostadress

Tierps kommun
Tallbacksskolan
815 80 Tierp

Skola24 - Schema och anmälan om sjukdom

Vid sjukdom skall anmälan ske av vårdnadshavare till skolan varje dag före första lektionen. Anmälan om frånvaro ska ske varje dag. Saknar du BankID kan du använda tonvalstelefonen.

BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tonvalstelefon: 0293- 21 83 62

På fritids börjar dagen med en gemensam samling och eftermiddagen fylls därefter med spontan lek och gemensamma aktiviteter både inne och ute. Fritidshemmet är till för barn från 6 till 12 år, under den skolfria delen av dagen och under lov.
Kontakta fritidshemmet: 0293-21 97 00

Frågor om anmälan, avgifter och taxa: 0293-21 83 37

Elevhälsoteamet, EHT, består av skolledning, specialpedagog, kurator, psykolog och skolsköterska. Vid behov inbjuds mentorer, SYV, trygghetsteam, socialtjänsten och andra professioner och samverkan sker kring eleven. Vårdnadshavare är den viktigaste personen för att barnet ska må bra.

Kurator

Malin Edin
Telefon: 0293-21 91 59
E-post: malin.edin@utb.tierp.se

Hanna Matsson
Telefon: 070-0868501
E-post: hanna.matsson@tierp.se

Du som elev eller förälder kan komma i kontakt med kuratorn via telefon, e-post eller genom att besöka kuratorn. Kurator har kontor på Centralskolan.

Psykolog

Hajar Mohammadi
E-post: hajar.mohammadi@tierp.se

Skolsköterska

Anna Dicksson Svensson
Telefon: 0293-21 91 51
E-post: anna.dickssonsvensson@tierp.se

Specialpedagog

Ann-Charlotte Simonsson
Telefon: 0293-21 91 58
E-post: ann-charlotte.simonsson@utb.tierp.se

Likabehandlingsplan

Skolan är skyldig att arbeta med att främja likabehandling, motverka mobbning och kränkande behandling. Planen revideras varje läsår.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2221-2022 för Tallbacksskolan Pdf, 985 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 985 kB)