Aspenskolan, Tierp

Aspenskolans huvudingång med gräsmatta i förgrunden

Aspenskolan är en grundskola som ligger i centrala Tierp. Eleverna från Kyrkskolan, Bruksskolan och Mehede skola börjar på Aspenskolan i årskurs 7.

Fakta om Aspenskolan

Antal elever: ca 510
Arbetslag: 4
Årskurser: F-9 och fritidshem

På vår skola ska alla ha möjlighet att lyckas, få lust att lära, förstå vikten av kunskap och känna tilltro och trygghet.

Det vi satsar extra på:

  • Gott samarbete mellan lärare och pedagoger
  • Kollegialt lärande är viktigt för oss - t.ex. genom läslyftet
  • Språkutveckling i alla ämnen
  • Vi använder oss av, och utvecklar oss kontinuerligt i, att använda digitala verktyg i undervisningen

Rektor

Karin Herbertsson
Telefon: 0293-21 83 50
E-post: karin.herbertsson@tierp.se

Biträdande rektor

Camilla Jansson
Telefon: 0293-21 83 49
E-post: camilla.jansson@tierp.se

Postadress

Tierps kommun
Aspenskolan
815 80 Tierp

Skola24 - Schema och anmälan om sjukdom

Vid sjukdom skall anmälan ske av vårdnadshavare till skolan varje dag före första lektionen. Anmälan om frånvaro ska ske varje dag. Saknar du BankID kan du använda tonvalstelefonen.

 BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tonvalstelefon: 0293-21 83 62 

Fritidshem

Delta: 0293-21 83 59
Omega: 0293-21 83 57

Fritidshemmen har öppet både före och efter skolan. Öppettiderna varierar beroende på behov och möjligheter.

Frågor om anmälan, avgifter och taxa: 0293-21 83 48

Aspenskolan har tillsammans med de andra skolorna i Skolområde 1 ett elevhälsoteam. Det leds av rektorerna och övriga yrkesgrupper som ingår är kurator, psykolog, skolsköterska, specialpedagog och Studie- och yrkesvägledare.

Kuratorer

Sara Löfstrand
Telefon: 0293-21 81 85

Khalid Dalal
Telefon: 0293-21 81 77

Psykolog

Andrea Wennström
Telefon: 0293-21 80 92

Skolsköterska

Katrin Hägerström
Telefon: 0293-21 83 56

Specialpedagog

Georgia Polymenopoulou
Telefon: 0293-21 83 54

Studie- och yrkesvägledare

David Ederyd
Telefon: 0293-21 85 06