Aspenskolan, Tierp

Aspenskolan

Aspenskolan är en grundskola som ligger i centrala Tierp. Eleverna från Kyrkskolan börjar på Aspenskolan i årskurs 4. Elever från Bruksskolan och Mehede skola börjar på Aspenskolan i årskurs 7.

Korta fakta om Aspenskolan

Antal elever: ca 420
Arbetslag: 4
Årskurser: F-9 och fritidshem

Skolans vision

På vår skola ska alla ha möjlighet att lyckas, få lust att lära, förstå vikten av kunskap och känna tilltro och trygghet.

Det vi satsar extra på:

  • Gott samarbete mellan lärare och pedagoger
  • Kollegialt lärande är viktigt för oss - t.ex. genom läslyftet
  • Språkutveckling i alla ämnen
  • Vi använder oss av, och utvecklar oss kontinuerligt i, att använda digitala verktyg i undervisningen

Expedition

Telefon: 0293-21 81 72

Telefon: 0293-21 83 48

Rektor och biträdande rektor

Rektor

Karin Herbertsson
Telefon: 0293-21 83 50
E-post: karin.herbertsson@tierp.se

Biträdande rektor

Camilla Jansson
Telefon: 0293-21 83 49
E-post: camilla.jansson@tierp.se

Fritidshem

Fritidshemmen har öppet både före och efter skolan. Öppettiderna varierar beroende på behov och möjligheter.

Frågor om anmälan, avgifter och taxa: 0293-21 83 48

Elevhälsa, elevvård

Aspenskolan har tillsammans med de andra skolorna i Skolområde 1 ett elevhälsoteam. Det leds av rektorerna och övriga yrkesgrupper som ingår är kurator, psykolog, skolsköterska, specialpedagog och Studie- och yrkesvägledare.

Kurator

Jonas Nässbjer
Telefon: 0293-21 81 85

Psykolog

Måns Nilsson
Telefon: 0293-21 80 96

Skolsköterska

Katrin Hägerström
Telefon: 0293-21 83 56

Specialpedagog

Georgia Polymenopoulou
Telefon: 0293-21 83 54

Studie- och yrkesvägledare

Malin Eriksson
Telefon: 0293-21 83 52

Sjukanmälan

Skola24 - Schema och anmälan om sjukdom

Vid sjukdom skall anmälan ske av vårdnadshavare till skolan varje dag före första lektionen. Anmälan om frånvaro ska ske varje dag. Saknar du BankID kan du använda tonvalstelefonen.

 BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tonvalstelefon: 0293-21 83 62 

Fritidshem

Delta: 0293-21 83 59
Omega: 0293-21 83 57

Post-/besöksadress och karta till Aspenskolan

Postadress

Tierps kommun
Aspenskolan
815 80 Tierp