Mehede skola, Mehedeby

Mehede skolans skolbyggnad med buskage i förgrunden.

Den lilla skolan med de stora ambitionerna! Mehede skola är 100 år gammal och ligger i en fantastisk natur. Nära till Dalälven och skogen. Skolgården inbjuder till många olika lekar, med fotbollsplan, tennisplan, skog och lekplatser.

Fakta om Mehede skola

Antal elever: ca 50
Arbetslag: 1
Årskurser: F-6 och fritidshem

Mehede skola är en grundskola i Mehedeby. Vi har miljöinriktning och är certifierade enligt Grön Flagg. Vi har också Fritidsverksamhet. I samma hus finns även Förskolan Ekorren, som också är Grön Flagg-certifierade.

På vår skola ska alla ha möjlighet att lyckas, få lust att lära, förstå vikten av kunskap och känna tilltro och trygghet.

Det vi satsar extra på är:

  • Ett gott samarbete mellan lärare och elever
  • Miljöarbete enligt Grön Flagg
    Undervisning i naturen, både i egen regi och tillsammans med Naturskolan
  • Åldersintegrerad undervisning
  • Kollegialt lärande är viktigt för oss - t.ex. genom läslyftet
  • Språkutveckling i alla ämnen.
  • Vi använder oss av digitala verktyg i undervisningen

Postadress

Tierps kommun
Mehede skola
Söderforsvägen 9
815 93 Tierp

Tonvalstelefon: 0293 -21 83 62

Anmälan om frånvaro ska ske varje dag

Fritidshem: 0293-21 98 02

Mehede skola har ett fritidshem som har öppet både före och efter skolan. Fritidshemmet samverkar med förskoleklass och skola, både verksamhets- och lokalmässigt. Frukost och mellanmål serveras dagligen. Öppettiderna varierar beroende på behov och möjligheter.

Frågor om anmälan, avgifter och taxa:

Telefon 0293-21 83 48

Telefon till fritidshemmet: 0293-21 98 02

Mehede skola har tillsammans med Bruksskolan i Skolområde 1 ett elevhälsoteam. Det leds av rektor och övriga yrkesgrupper som ingår är kurator, psykolog, skolsköterska och specialpedagog.

Kurator

Eva Thorén Zmudzin
Telefon: 0293-21 97 35

Psykolog

Måns Nilsson
Telefon: 0293-21 95 27

Skolsköterska

Emma Mindor
Telefon: 0293-21 80 96

Skolläkare

Träffas efter överrenskommelse med skolsköterska.

Specialpedagog

Sandra Löfström

Speciallärare

Jeanette Löfström