Vendels skola, Vendel

Vendels skola har ca 70 elever från förskoleklass till år 5. Skolan är byggd på 50-60- talet och tillbyggd i början av 90-talet Arbetet sker i arbetslag med åldersblandade grupper. Årskurs 6 - 9 går i Örbyhus skola.

Skolbarnsomsorg/Fritids

I Vendel finns ett fritids med ca 50 barn. Samarbetet mellan de olika verksamheterna underlättas av att det totala antalet barn är relativt lågt och alla verksamheter finns under ett tak. Fritidshemmet är öppet 5:30-18:00. 

Frågor om anmälan, avgifter och taxa: 0293-21 83 48

Korta fakta om Vendels skola

Antal elever: ca 70
Antal lärare: ca 5
Årskurser: F-5 och skolbarnsomsorg

Sjukanmälan

Tonvalstelefon: 0293 -21 83 62

Anmälan om frånvaro ska ske varje dag


Vendels fritids: 0293-21 96 60

Rektor och biträdande rektorer för Vendels skola

Rektor F-5

Carina Engblom
carina.engblom@tierp.se

Biträdande rektor​ F-5

Sofie Eriksson

sofie.eriksson@tierp.se

 

Post-/besöksadress och karta till Vendels skola

Postadress
Tierps kommun
Örbyhus skola
815 80 Tierp