Aspenskolan

Aspenskolan F-9, Tierp

Aspenskolan i Tierps centralort är en kommunal grundskola med elever från förskoleklass till och med år 9. Eleverna från Kyrkskolan, Bruksskolan och Mehede skola börjar på Aspenskolan i åk 7. På skolan finns fritidshemmet Delta.

Vision

På vår skola ska alla ha möjlighet att lyckas, få lust att lära, förstå vikten av kunskap och känna tilltro och trygghet.

Det vi satsar extra på:

  • Gott samarbete mellan lärare och pedagoger
  • Kollegialt lärande är viktigt för oss - t.ex. genom läslyftet
  • Språkutveckling i alla ämnen
  • Vi använder oss av, och utvecklar oss kontinuerligt i, att använda digitala verktyg i undervisningen

Fritidshemmet Delta

Fritidshemmen har öppet både före och efter skolan. Öppettiderna varierar beroende på behov och möjligheter. Frågor om anmälan, avgifter och taxa: tfn 0293-21 83 48

Sjukanmälan

Tonvalstelefon: 0293-21 83 62 

Anmälan om frånvaro ska ske varje dag.

Fritidshemmet Delta
Lill-fritids: 0293-21 83 59
Stor-fritids: 0293-21 83 57

Kontaktuppgifter till rektor och biträdande rektor för Aspenskolan

Biträdande rektor

Camilla Jansson, 0293-21 83 49
camilla.jansson@tierp.se

Elevhälsa, elevvård

Aspenskolan har tillsammans med de andra skolorna i Rektorsområde 1 ett elevhälsoteam. Det leds av rektorerna och övriga yrkesgrupper som ingår är kurator, psykolog, skolsköterska, specialpedagog och Studie- och yrkesvägledare.

Kurator
Jonas Nässbjer
Tfn: 0293-21 81 85

Psykolog
Måns Nilsson
Tfn: 0293-21 83 85

Skolsköterska
Katrin Hägerström (Aspenskolan, Bruksskolan, Kyrkskolan, Mehede Skola)
Tfn: 0293-21 83 56

Specialpedagog
Camilla Östlund
Tfn: 0293-21 83 66

Studie- och yrkesvägledare
Vakant

Post-/besöksadress och karta till Aspenskolan

Besöksadress
Palmgatan 7-9länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (karta)


Postadress
Tierps kommun
Aspenskolan
815 80 Tierp

Korta fakta om Aspenskolan

Antal elever: ca 420
Arbetslag: 4
Årskurser: F-9 och fritidshem