Kyrkskolan F-6, Kyrkbyn

Kyrkskolan är en kommunal grundskola som ligger på landsbygden 7 km utanför Tierp i Kyrkbyn. På skolan går barn från förskoleklass till årskurs sex. Fritidshem finns också på Kyrkskolan.

Vision

På vår skola ska alla ha möjlighet att lyckas, få lust att lära, förstå vikten av kunskap och känna tilltro och trygghet.

Det vi satsar extra på:

  • Gott samarbete mellan lärare och elever
  • Kollegialt lrande är viktigt för oss - t.ex. genom läslyftet
  • Språkutveckling i alla ämnen
  • Vi använder oss av, och utvecklar oss kontinuerligt i, att använda digitala verktyg i undervisningen

Fritidshem

Kyrkskolan har ett fritidshem som har öppet både före och efter skolan. De samverkar med förskoleklass och skola, både verksamhets- och lokalmässigt.
Öppettiderna varierar beroende på behov och möjligheter.


Frågor om anmälan, avgifter och taxa: 0293-21 83 48

Telefon till fritidshemmet 0293-21 97 84

Korta fakta om Kyrkskolan
Antal elever: ca 120
Arbetslag: 1
Årskurser: F-6 och fritidshem

Sjukanmälan

Tonvalstelefon: 0293- 21 83 62

Anmälan om frånvaro ska ske varje dag

Fritidshem: 0293-21 97 84

Rektor och biträdande rektor för Kyrkskolan

Biträdande rektor

Camilla Jansson, 0293-21 83 49
camilla.jansson@tierp.se

Mikael Bonnevie, 0293-21 83 54
mikael.bonnevie@tierp.se

Elevhälsa, elevvård

Aspenskolan har tillsammans med de andra skolorna i Rektorsområde 1 ett elevhälsoteam. Det leds av rektorerna och övriga yrkesgrupper som ingår är kurator, psykolog, skolsköterska, specialpedagog och Studie- och yrkesvägledare.

Kurator
Jonas Nässbjer
Tfn: 0293-21 81 85

Psykolog
Vakant
Tfn: 0293-21 95 27

Skolsköterska
Katrin Hägerström (Aspenskolan, Bruksskolan, Kyrkskolan, Mehede Skola)
Tfn: 0293-21 83 56

Specialpedagog
Camilla Östlund
Tfn: 0293-21 83 66

Studie- och yrkesvägledare
Gunilla Larsson
Tfn: 0293-218352

Post-/besöksadress och karta till Kyrkskolan

Besöksadress
Backbrovägen 7Alänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
815 91 Tierp


Postadress
Tierps kommun
Kyrkskolan
Backbrovägen 7A
815 91 Tierp