Mehede skola F-6, Mehedeby

Den lilla skolan med de stora ambitionerna! Skolan är snart 100 år gammal och ligger i en fantastisk natur. Nära till Dalälven och skogen. Skolgården inbjuder till många olika lekar, med fotbollsplan, tennisplan, skog och lekplatser. Ett gott samarbete genomsyrar arbetet i skolan.

Miljöinriktning

Mehede skola är en kommunal grundskola i Mehedeby. Vi har miljöinriktning och är certifierade enligt Grön Flagg. Här finns elever från förskoleklass till årskurs sex. Vi har också Fritidsverksamhet. I samma hus finns även Förskolan Ekorren, som också är Grön Flagg-certifierade.

På vår skola ska alla ha möjlighet att lyckas, få lust att lära, förstå vikten av kunskap och känna tilltro och trygghet.

Det vi satsar extra på är:

  • Ett gott samarbete mellan lärare och elever
  • Miljöarbete enligt Grön Flagg
    Undervisning i naturen, både i egen regi och tillsammans med Naturskolan
  • Åldersintegrerad undervisning
  • Kollegialt lärande är viktigt för oss - t.ex. genom läslyftet
  • Språkutveckling i alla ämnen.
  • Vi använder oss av digitala verktyg i undervisningen

Fritidshem

Mehede skola har ett fritidshem som har öppet både före och efter skolan. Fritidshemmet samverkar med förskoleklass och skola, både verksamhets- och lokalmässigt. Frukost och mellanmål serveras dagligen. Öppettiderna varierar beroende på behov och möjligheter.

Frågor om anmälan, avgifter och taxa:

Telefon 0293-21 83 48

Telefonn till fritidshemmet: 0293-21 98 02

Korta fakta om Mehede skola

Antal elever: ca 50
Arbetslag: 1
Årskurser: F-6 och fritidshem

Sjukanmälan

Tonvalstelefon: 0293 -21 83 62

Anmälan om frånvaro ska ske varje dag

Fritidshem: 0293-21 98 02

Expedition

Förmiddag

Andreas Berlin, 0293-21 97 33

Eftermiddag

Anette Jansson, 0293-21 81 72
Cathrin Hällström, 0293-21 83 43

Rektor för Mehede skola

Elevhälsa, elevvård

Mehede skola har tillsammans med Bruksskolan i Skolområde 1 ett elevhälsoteam. Det leds av rektor och övriga yrkesgrupper som ingår är kurator, psykolog, skolsköterska och specialpedagog.

Kurator

Jonas Nässbjer
Tfn: 0293-21 81 85

Psykolog

Måns Nilsson
Tfn: 0293-21 95 27

Skolsköterska

Emma Mindor (Bruksskolan, Mehede Skola)
Tfn: 0293-21 97 32

Specialpedagog

Sandra Löfström
Tfn:

Post-/besöksadress och karta till Mehede skola

Besöksadress

Söderforsvägen 7Alänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
815 93 Tierp


Postadress

Mehede skola
Söderforsvägen 7A
815 93 Tierp

Handlingsplaner